958 92 011

Eventio

Eventio (Tidligere Event123) er en skybasert løsning for etablering og administrasjon av blant annet events, gruppeturer, kurs og arrangementer som gjør at planlegging og gjennomføring av et arrangement blir enklere og kan utføres raskere og billigere.

Samtidig inneholder Eventio flere og mer avanserte funksjoner enn det som oppnås med ordinær arrangementsadministrasjon.

Forenkling og effektivisering

Netovo AS (Tidligere WebSite AS) ble etablert i 1993 og har utviklet og levert dynamiske nettløsninger siden 1996. Vi har hovedkontor i Haugesund med avdelingskontor på Bryne. Vi utvikler smarte produkter som forenkler og effektiviserer våre kunders administrative oppgaver. Selskapet levererer SaaS løsninger for kurs, konferanser og medlemshåndtering. I tillegg tilbyr vi konsulenttjenester og drift av IT-løsninger.

Våre kunder er i hovedsak kurs- og konferanseleverandører, profesjonelle konferansearrangører (PCO), medlemsorganisasjoner og organisasjoner med egen kurs- og konferansevirksomhet. Med våre løsninger drifter våre kunder noen av de største arrangementene i Norge.

Element

Element (Tidligere Medlem123) er en skybasert løsning for medlemsadministrasjon. Element inneholder også funksjoner for publisering til nett slik at medlemsregister, organisasjonsstruktur, ressursgrupper og aktiviteter publiseres dynamisk på nettstedet.

Noen av våre kunder