958 92 011

Utvikling og design av tjenester som gir merverdi.

I Netovo har vi utviklere som kan hjelpe med små og avanserte utviklingsoppdrag.

Front-end design

Backend utvikling

API integrasjoner

Vi snakker mange språk

I Netovo har vi jobbet med ColdFusion i nesten 20 år og har kanskje det mest erfarne ColdFusion miljøet i Norden. I tillegg til ColdFusion har vi stor kompetanse på PHP, JQuery, HTML og Css.

Vi hjelper våre kunder med både små og store utviklingsoppdrag. Dette kan være alt fra mindre webapplikasjoner til store API integrasjoner som sørger for at våre systemer fungerer sømløst sammen med andre forretningssystemer.

API og integrasjoner

API (Application Programming Interface) brukes som en generell betegnelse på et program som kan “snakke” med for å få ut, eller lagre informasjon.

Ofte kommer kunder til oss med prosjekter hvor de ønsker at andre fagsystemer skal snakke sammen med våre egne systemer, da er vi ofte behjelpelige med å programmere nettopp et slikt API. I andre tilfeller kan det være helt på utsiden av våre egne systemer, men at kundene våre rett og slett ønsker vår kompetanse på dette feltet.

Design og frontend

Kode er vakkert nok i seg selv, men uten et godt design fungerer koden dårlig. Dette kan være alt fra selve designet, men også hvordan brukergrensesnittet er og hvordan den faktiske brukeren oppfatter nettsiden / systemet.

Vi hjelper våre kunder med design og utvikler av nettsider for deres kurs og konferanser men vi kan også levere komplette portalløsninger for spesifikke bedrifter og organisasjoner. Vi liker å jobbe med flere systemer men har en forkjærlighet for WordPress eller vår egen publiseringsløsning.

Interessert i våre tjenester?

Ditt navn (må skrives)

E-post (må skrives)

Telefon

Overskrift

Din melding

Noen av våre kunder

Netovo Event har støtte for ”ubegrenset” antall administrative brukere i forskjellige roller. Kostnaden ved bruk av systemet er ikke knyttet opp mot antall administrative brukere, men ved antall påmeldte deltakere pr. kvartal. Man etablerer selv nye brukere ved behov.

Be om demo

Ikke helt sikker på om Netovo Event er noe for ditt arrangement?

Ta kontakt med oss slik at vi kan få satt opp en demo konto for deg, du vil da enklere se hvilken funksjonalitet våre systemet besitter.